Prace dyplomowe i zasady ich pisania w Polsce.

Prace dyplomowe jakimi są prace licencjackie to bardzo ważne prace które muszą zostać wykonane przez każdego studenta kończącego studia. Jedna praca licencjacka to nie zwykła praca jaką można sobie napisać. Pisanie prac licencjackich obejmują pewne zasady, jednak większość studentów nie zdaje sobie z tego sprawy . Najważniejszym prawem obowiązującym przy pisaniu pracy licencjackim, jest ustawa mówiąca o szkolnictwie wyższym, która weszła w życie już ponad 6 lat temu a dokładnie 27 lipca 2005 roku.

Jedną z najważniejszych zasad przy pisaniu pracy licencjackiej jest całkowity zakaz plagiatowania i kopiowania dostępnych treści. Owszem można z treści zawartych w różnych encyklopediach i i Internecie korzystać ale trzeba to umieścić w bibliografii, ale w żaden sposób nie można kopiować dostępnych treści, jest to skrupulatnie zabronione. Ustawa ta nic natomiast nie mówi o kupnie pracy licencjackiej ale jest to nieuczciwe i student nie ma z tego żadnych korzyści, poza tym że zaoszczędzi czas.

Ustawa o szkolnictwie wyższym ma jednak wiele innych podpunktów, które mówią na przykład o tym że studia nie powinny trwać krócej niż 6 semestrów oraz dłużej niż 8 semestrów, w tym czasie student powinien skrupulatnie przygotowywać się do przyszłego zawodu jaki może wykonywać po skończeniu studiów. Pod koniec całego etapu kształcenia pisze właśnie prace licencjacką i ją broni, otrzymując ocenę a adekwatną do umiejętności i sposobu obrony pracy.

Aby prace licencjackie mogły być zatwierdzone, musi mieć na wstępie na nie wgląd promotor, i to on musi wyrazić swoją pozytywną opinie. Zadziwiające jest to na niektórych uczelniach wyższych promotorzy życzą sobie aby prace licencjackie były im oddane dużo wcześniej niż planowany termin, ale to już jest sprawa uczelni.