Testy biologiczne sprawdzają wiedzę, jaką musi posiadać maturzysta

Uczniowie w różny sposób przygotowują się do pierwszego ważnego egzaminu w ich życiu, czyli matury. Istnieje pewien zbiór metod powszechnie stosowanych. Zaliczają się do niego również testy biologiczne.

Dzięki tym materiałom uczeń może przećwiczyć wybrane obszary wiedzy biologicznej lub całość materiału wymaganego na maturze. Testy biologiczne są bowiem tak skonstruowane, że część dotyczy wybranych zagadnień, a część zawiera zestaw pytań w formie jak na maturze.

W poszczególnych zeszytach znajdują się pytania dotyczące płazów, gadów, glonów, komórki, pierwotniaków, DNA, procesów komórkowych, roślin, zwierząt, wirusów, bakterii, botaniki, zoologii, biochemii, antropologii, ekologii, tematów związanych z ratowaniem życia, pierwszą pomocą, HIV/AIDS.

W ramach samej tylko zoologii trzeba powtórzyć materiał związany z: pasożytach, mięczakach, pierwotniakach, pajęczakach, ssakach, płazach, gadach, rybach, owadach, ptakach.

Jeśli chodzi o botanikę, matura może egzekwować wiedzę dotyczącą: fizjologii roślin (np. fotosyntezy, oddychania, gospodarki wodnej), mszaków, grzybów, porostów, chorobach roślin, budowy roślin, systematyki, komórkach i tkankach roślin.

Bardzo rozbudowana jest biologia molekularna, która wymaga wiedzy z kilku dyscyplin: genetyki, biochemii i biofizyki. Uczeń musi opanować materiał związany z budową i funkcjami substancji wielkocząsteczkowych, kodem genetycznym, sposobem przekazywania informacji genetycznej między pokoleniami.