Prace dyplomowe oparta na profesjonalnej bibliografii

Nie od dzisiaj wiadomo, że dobre prace dyplomowe nie obejdą się bez profesjonalnej bibliografii, bez zbioru najważniejszych dzieł związanych z danym tematem. Jeśli pominiemy jakieś godne uwagi wydawnictwo, które w sposób znaczący wpływa na daną tematykę, to oczywiście nie może być mowy o pracy dyplomowej na wysokim poziomie merytorycznym.

Oczywiście praca dyplomowa nie musi legitymować się tysiącem różnych źródeł, może przecież po części bazować na wkładzie samego autora pracy, czyli najczęściej doktoranta, a nieco rzadziej magistranta. Ważne jest aby umieć dobrać odpowiednie źródła, aby umieć wyczuć, które są naprawdę przydatne a które można jednak pominąć. Każde źródło na dany temat nie będzie tym, czego tak naprawdę potrzebujemy.

Piszą pracę dyplomową na konkretny temat musimy mieć rozeznanie co w danym czasie obowiązuje, na jakim etapie jest stan badań naukowców, jakie dzieła należy włączyć do bibliografii gdyż są absolutnie nieodzowne. Drą sprawą w naszej pracy dyplomowej jest umiejętność porównywania różnych punktów widzenia różnych autorów, warto pokusić się o zestawienie wielu poglądów czołowych badaczy na dany temat.

Jeśli chodzi o stronę techniczną, to nasza praca dyplomowa musi mieć dobrze sformatowaną bibliografię. Nie jest to trudne, gdyż edytor tekstowy Word bardzo wydatnie pomaga w tworzeniu bibliografii jak i wszelkich innych spisów. Sprawy te są ostatnio bardzo zautomatyzowane.