Osoba promotora i jej wpływ na prace magisterskie z psychologii

To, jak idzie pisanie pracy magisterskiej z psychologii, zależy od wielu czynników, m.in. od osoby promotora, dlatego nad jego wyborem należy się dobrze zastanowić. W końcu będziemy z nim współpracować przez dwa lata. Od tego będzie zależeć komfort pracy, tempo powstawania dzieła naukowego, za który mamy otrzymać tytuł zawodowy magistra i dyplom.

Wypadałoby spytać kolegów z wyższych lat, jaki jest dany promotor: czego wymaga, jak podchodzi do zajęć, czy pomaga studentom piszącym prace magisterskie z psychologii, czy przeprowadza każde zajęcia, czy pozwala spotykać się indywidualnie, czy pilnuje postępów nad tworzeniem dzieła.

Oczywiście wybór opiekuna naukowego podyktowany jest tematem, problematyką, jaką chcemy się zająć. Każdy promotor specjalizuje się w czymś innym, ale zawsze można spytać kogoś niezwiązanego z daną materią, czy zechce nas poprowadzić przez proces pisania pracy.

Specjalizacje podawane są na spotkaniu informacyjnym przed wyborem promotorów. Zawsze można też sprawdzić na stronie internetowej wydziału albo uczelni, czym zajmuje się dany naukowiec.

Niektórzy wybierają się na pierwsze seminaria, na których opiekunowie mówią, czego powinny dotyczyć prace magisterskie z psychologii przez nich nadzorowane. Na takim spotkaniu profesor opowiada o swoich zainteresowaniach naukowych, co też pozwala określić, czy będzie chętny (kompetentny) do objęcia nas merytoryczną opieką.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.