Jak pisać ekonomiczne prace licencjackie i czym one właściwie są?

Studia ekonomiczne należą do jednych z najpopularniejszych w Polsce, zarówno studia dzienne, jak i zaoczne, na kierunkach zakończonych obroną pracy magisterskiej, jak i pracy licencjackiej. Studia licencjackie to trzyletni okres studiowania po zakończeniu którego student ma obowiązek napisania i obrony pracy licencjackiej. Analogicznie końcem studiów magisterskich jest obrona pracy magisterskiej, zaś ten tryb studiowania przewiduje okres pięciu lat nauki. Ważną informacją jest to, że wykształcenie wyższe uzyskuje się tylko po ukończeniu studiów magisterskich, zaś w przypadku zakończenia nauki na tzw. licencjacie mówi się o wykształceniu niepełnym wyższym.

Ekonomiczne prace licencjackie dla jednych osób stanowią etap na drodze do uzyskania planowanego tytułu magistra, dla innych stanowią cel sam w sobie, bowiem po uzyskaniu licencjatu studia zostają zakończone. Dla osób kończących studia, taka praca licencjacka jest podsumowaniem okresu studiów. W przypadku zaś osób studiujących w systemie studiów magisterskich napisanie pracy licencjackiej jest pierwszą poważną próbą przed pracą magisterską, a czasami i podstawą stanowiącą doskonały materiał do napisania właściwej pracy magisterskiej.

Jeśli na przykład tematem pracy licencjackiej jest zarządzanie zasobami ludzkimi ujęte z punktu widzenia najnowszych teorii, to materiał ten może być wykorzystany do pisania pracy magisterskiej, która też skupia się na kwestii zarządzania zasobami ludzkimi. Na pewno napisanie pracy licencjackiej stanowi pomoc w pisaniu prac zaliczeniowych na studiach magisterskich przez dwa kolejne lata, do czasu pisania kończącej studia pracy magisterskie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.