Prace dyplomowe mogą poruszać teoretyczne i praktyczne aspekty rynku pracy

Prace dyplomowe są poważnym projektem, którego przygotowanie zajmuje o wiele więcej czasu niż zwykłe prace zaliczeniowe. Prace dyplomowe muszą spełniać wymagania dzieła naukowego, czyli być pisane obiektywnie na podstawie pewnych, wiarygodnych źródeł (choć dopuszcza się także materiały z prasy codziennej oraz internetu, jednak większość muszą stanowić pozycje książkowe: monografie, opracowania, syntezy, itp.).

Prace dyplomowe przygotowuje się w szkole ponadgminzjalnej (zawodowej, technicznej) oraz na studiach, z tym że inny jest charakter tych dzieł, ich szczegółowość. Inne są zasady tworzenia. Jednak samo pisanie wygląda mniej więcej tak samo. Trzeba mieć materiały do prac, a wcześniej poświęcić czas na ich przygotowanie lub jednocześnie zbierać wartościowe źródła i pisać.

Na koniec trzeba powtórzyć materiał do egzaminu dyplomowego, na którym komisja bada wiedzę zdobytą na danym etapie edukacji. Pytania obejmują cały zakres materiału (część ogólną) i specjalistyczną oraz samego dzieła.

Prace dyplomowe mogą dotyczyć rynku pracy, czyli umownego miejsca, na którym spotykają się pracodawcy i pracobiorcy. Lepszym określeniem od miejsca byłaby sfera, ponieważ fizycznie ludzi ci mogą się nie spotykać ze sobą, a jedynie wyrażać pewne interesy, potrzeby, które przeciwna strona jest w stanie zaspokoić.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.