Prace magisterskie mają niekiedy interdyscyplinarny charakter

Prace magisterskie i prace licencjackie na danym wydziale pisze się na tematy, które bezpośrednio lub - rzadziej - pośrednio wiążą się z przedmiotem studiów na nim prowadzonych.

Przykładowo studenci biologii na uniwersytecie zapewne rozważą zagadnienie węglowodanów. Taki sam temat może zainteresować także dietetyków i specjalistów od przygotowania fizycznego z Akademii Wychowania Fizycznego. W takich przypadkach pisanie pracy jest możliwe przez żaków ze wszystkich wymienionych kierunków, ponieważ można wykazać związek między opisywanym zagadnieniem a kierunkiem studiów, materią na nich poruszaną.

Podobnie będzie, gdy studenci politologii zainteresują się zasadami finansowania partii politycznych. Temat ten można analizować na wiele sposobów, z różnych punktów widzenia i w kilku kontekstach: politycznym (np. wpływ finansowania partii na stałość sceny politycznej albo zasady finansowania polityki a szanse nowych ugrupowań na uzyskanie dobrego wyniku w wyborach); ekonomicznym (wpływ finansowania partii na kondycję budżetu) oraz prawnym (legalność finansowania działań politycznych, polityka a lobbing).

Studenci piszący prace licencjackie i prace magisterskie mają więc duże pole wyboru. Jednak czasem zdarza się tak, że żaden interesujący, mądry temat chce przyjść do głowy. Zaczyna się nerwówka, ponieważ promotor wyznaczył terminy oddawania kolejnych rozdziałów, tymczasem pisanie pracy nie postępuje.

W takich sytuacjach należy zwrócić się o pomoc do osób, które mają wiedzę i doświadczenie w wymyślaniu tematów prac dyplomowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.