Prace dyplomowe, ich oprawa oraz niezbędne elementy

Jednym z najważniejszych aspektów pisząc prace dyplomowe, jest ich niepowtarzalność. Każda praca licencjacka czy magisterska powinna być unikalna. Jej zawartość nie może być skopiowana, czy przepisana z innych prac lub książek. Ważne jest, aby była wynikiem pracy konkretnego studenta i pokazywała jego wiedzę oraz umiejętności. Skopiowana praca nie zostanie przyjęta i dopuszczona do obrony.

Wygląd pracy i jej oprawa, określona jest przez poszczególne rozporządzenia uczelni wyższej. Praca składana do dziekanatu powinna znajdować się w miękkiej oprawie, a tekst powinien być drukowany dwustronnie. Prace dyplomowe składane są w trzech egzemplarzach; jeden do dziekanatu, jeden recenzentowi, jeden promotorowi. Egzemplarze dla recenzenta i promotora mogą być oprawione dowolnie, ale z należytą estetyką.

Ważnym elementem przy oddawaniu pracy dyplomowej do dziekanatu, jest fakt przyłączenia płyty CD, na której znajduje się elektroniczna wersja pracy. Dzięki takiemu rozwiązaniu system używany przez uczelnie jest w stanie sprawdzić oryginalność pracy. Praca nie może się pokrywać z innymi pracami wcześniej złożonymi lub wskazywać na użycie konkretnych książek czy innych materiałów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.