Prace dyplomowe - dedykacje i podziękowania.

Prace dyplomowe są niezbędne, jeśli marzymy o wyższym wykształceniu. Często jest to od nas zajęcie wymagające poświęcenia wiele czasu oraz skupienia uwagi. W trakcie pisania pracy dyplomowej istotne są konsultacje, stały kontakt z naszym promotorem. Warto podjąć się napisania takiej pracy, ponieważ świadczy ona nie tylko o wiedzy, którą posiadamy, ale i dojrzałości i wytrwałości.

To, co powinna praca dyplomowa w sensie merytorycznym zawierać każdy student powinien dowiedzieć się od swojego promotora. Nie mniej jednak na proces jej powstawania wpływ ma wiele innych czynników. Gdy przyjdzie już ten moment, w którym praca jest skończona powinniśmy się zastanowić, czy są osoby, które przyczyniły się, pomogły w jej napisaniu.

To istotne, gdyż nawet pracy dyplomowe mogą być komuś dedykowane. Oprócz dedykacji, we wstępie mogą znaleźć się również podziękowania, choćby dla naszego promotora za wszelkie konsultacje, uwagi, pozostawanie w stałym kontakcie.

Dedykowanie prac dyplomowych jest najczęściej członkom rodziny, bądź też osób szczególnie bliskich. Ani dedykacja, ani też podziękowanie nie może być za długie, powinno być krótkie, ale rzeczowe, ponieważ znajduje się na wstępie pracy dyplomowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.